ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το συνεργείο μας διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας για προεγκατεστημένα και εγκατεστημένα συστήματα ABS, γεγονός που διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.
image-162436-pdf-icon.png?1458562411534
Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf. Απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο τον Αcrobat Reader. Για λήψη της εφαρμογής πατήστε τον ακόλουθω σύνδεσμο.
Αντικείμενο Εξουσιοδότησης: Τοποθέτηση / Ρύθμιση / Συντήρηση Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση, Αποκλειστικά του Κατασκευαστικού Οίκου Wabco

Αντικείμενο Εξουσιοδότησης: Τοποθέτηση / Ρύθμιση / Συντήρηση Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (Σ.Α.Π.)

For Anti Block Systems during the braking procedure (ABS)

Αντικείμενο Εξουσιοδότησης: Τοποθέτηση / Ρύθμιση / Συντήρηση Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση, Αποκλειστικά του Κατασκευαστικού Οίκου Wabco

GET SOCIAL